Фондация ”За по-добро психично здраве” има за цел да инициира изграждането на мрежа за комплексна психосоциална интервенция, от която да се възползват както обществото, общностите и организации те, така и семействата и индивидите страдащи от психично заболяване или зависимост, както и да работи за намаляване на стигмата свързана с тях.

Oсновни дейности на организацията са рехабилитация на зависими лица, работа на терен, подготовка на outreach-работници и други.

Прочетете повече


Никога не позволявайте на дрогите да се разпореждат с живота ви!