За нас


Кампания гр. Каварна 2015г.
На 27 Август в гр. Каварна се проведе кампания за скрининг и изследвания за туберкулоза на деца и млади хора в риск. Такива бяха направени и в ромската общност в града.
В ЦОП Каварна екипът проведе здравна беседа за повишаване информираността по отношение на туберкулозата като заболяване, нейното разпространение и лечение.

Лято 2015
През летните месеци на 2015г., в къщата на ФППЗ бяха организирани образователни и занимателни игри за децата от квартал Аспарухово.

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
През 2014 г. екипът по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е работил с 1414 лица- главно интравенозно употребяващи от град Варна областта.
Наблюдава се нарастване на възрастта на зависимите от дроги. Изследвани и консултирани за СПИН за 757 лица.
При работа на терен са консултирани мъже и жени, интимни партньори на зависими от наркотици, с положителни тестове за ХИВ, Хепатит „B”, “C” и сифилис.
Услугите в помощ на клиента са свързани със завръщане в семейството, настаняване в терапевтични комуни. На носителите на вируса на ХИВ е съдействано за излизане от анонимност и лечение.
Екипът консултира и насочва към специалисти и подходящи структури, млади хора употребяващи алкохол и психостимуланти.


Световен ден за борба с туберкулозата
На 24 Март 2015г., екипът на Фондация " За по-добро психично здраве" отбеляза Светвния ден за борба с туберкулозата. Проведени бяха консултации и скрининг за туберкулоза на младежи в риск,настанени в Защитено жилище " Гаврош".
В ЦНСТ " Другарче" и Приют"Гаврош", бе организиран конкурс за детска рисунка на тема " Детство без туберкулоза". Наградени бяха :
1.Ивелин-14г.-Приют " Гаврош"
2.Яниса- 12г.-ЦНСТ " Другарче"
3.Ахмед- 10г.-ЦНСТ " Другарче"

ПРОГРАМА “УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ"

През 2014 г. екипът по Програма „Укрепване на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България” работи на 36 терена в град Варна и област Варна. Обхванати бяха институциите за деца и младежи лишени от родителски грижи във Варна.
През 2014 г. са достигнати 494 лица,консултирани и скринирани за риск от туберкулоза са 380. Екипът проведе здравни беседи за повишаване информираността на децата и младите хора, по отношение на туберкулозата като заболяване, нейното разпространение и лечение, както и да се насърчи здравословния начин на живот.


„Моето забавно и образователно лято” – 2012г. – 2013 г.
Намаляването на опасността от рисково поведение и отпадането от училище на деца от социално слаби семейства и от различни етноси, е постигнато чрез предоставяне на образователна информация по здравни теми, развиване на художествени умения и организиране на занимателни игри и спорт, както и обратна връзка с близките, с възможност за консултиране от социален работник и педагог.

Стартира програма „ Укрепване на национална програма по туберкулоза в България”
От февруари 2011г. Фондация „ За по-добро психично здраве” стартира програма
„ Укрепване на национална програма по туберкулоза в България”, съвместно с Министерство на здравеопазването.

Програмата е съобразена с насоките в „ Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006 - 2015 г „ на Световната здравна организация. Тя обединява усилията на различни министерства, ведомства и неправителствени организации, защото само със съвместни действия може да се постигне подобряване на контрола на туберкулозата у нас.

Цел на програмата:

- Да се ограничи разпространението на туберкулоза в страната
- Съвременна диагностика и ефективно лечение на заболяванетоЦелева група:

- Деца без поставена ваксина БЦЖ
- Млади хора в риск, живеещи в специализирани институции
- Деца лишени от родителска грижа
- Деца на улицата и юноши в социални заведения

Основни дейности:

- Провеждане на скрининг за откриване на засегнати от туберкулоза;
- Препращане към здравни заведения за медицински преглед и диагностициране на туберкулозата;
- Предоставяне на специализирано консултиране и мотивация;
- Обучение по въпросите на превенцията, лечението и подкрепата на туберкулозата;

Партньори:

- РЗИ - Варна
- Община Варна
- Държавна агенция за закрила на детето
- Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Варна
- Институции, в които са настанени деца лишени от родителски грижи в гр. Варна и областта.

Вече и във фейсбук

http://www.facebook.com/pages/Better-Menthal-Health-Foundation/206572902718516?sk=wall
Now you can find us in facebook


http://www.facebook.com/pages/Better-Menthal-Health-Foundation/206572902718516?sk=wall

Устойчивост
Екипът на фондацията и тази година продължава участието си в националните програми към Министерството на Здравеопазването по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза при лица, зависими от наркотични вещества.
Ако се нуждаете от повече информация или консултация, можете да ни пишете или да се обадите по телефона.

Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.
По случай 17 май, екипът на Фондация "За По-добро Психично Здраве" заедно с Община Варна, РИОКОЗ и други неправителствени организации, отбеляза международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. По този повод бяха организирани различни мероприятия като дискусии, форуми, различни информационно-консултативни кампании, училищни анти-СПИН кампании, възпоменание за жертвите на ХИВ/СПИН, както и бе предоставена възможност на над 1200 граждани и гости на града да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ.