За нас

Фондация ”За по-добро психично здраве” e неправителствена организация, със седалище Варна, която има за цел да инициира изграждането на мрежа за комплексна психосоциална интервенция, от която да се възползват както обществото, общностите и организациите, така и семействата и индивидите страдащи от психично заболяване или зависимост, както и да работи за намаляване на стигмата свързана с тях.

Oсновни дейности на организацията до момента:

 • Рехабилитация на зависими лица при извънболнични условия след детоксикация в болнични и домашни условия.
 • Работа на терен за повишаване на знанията за поемания здравен риск, раздаване на кондоми, раздаване на информационни материали, подкрепа на позитивните промени в поведението .
 • Обмен на игли и спринцовки при инжекционно злоупотребяващи с наркотични вещества.
 • Увеличаване броя на активно работещите членове на Фондацията
 • Подготовка на outreach-работници (сътрудници на терен) и доброволци за работа с лица страдащи от зависимост.
 • Фондацията е включена в обучителните модули за социална работа в затворите, по европейски проект, координиран от „Cranstoun drug servicеs”.

Проекти, по които е работила Фондацията:

 • “Ограничаване на вредата от употреба на психоактивни вещества и психологична подкрепа във Висши учебни заведения в гр.Варна.” (2002)
  Предмет на наблюдение и работа са 117 студенти от гр.Варна. Анкетиране, интервюиране, психотерапевтични интервенции.
  Проектът е финансиран от Община Варна.
 • “Модел за рехабилитация на лица със зависимости и тяхната реинтеграция в обществото (2003)
  Проектът е реализиран в партньорство със Сдружение на родители „Бъдеще без дрога” и е финансиран от Програма Phare ACCESS 2000. Идеята е разработена от екипа на Фондацията, с помощта на английските партньори от „Cranstoun drug services”. Предложена е за съвместно изпълнение с Родителското сдружение.
 • Рехабилитация на зависими лица при болнични условия” (2004)
  Проектът е осъществен на територията на наркологично отделение при Втора Психиатрична клиника- МБАЛ “Св.Марина”-Варна
 • “Интензивна извънболнична рехабилитационна програма за лица със зависимости (2004-20005)
  Изпълнява се съвместно с Център за психично здраве.
  Финансира се от Национален център по наркомании и Община Варна
 • “Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ сред интравенозни наркомани “ – 2004 Проектът се изпълнява и в момента. Проектът е компонент на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, ръководена от Министерството на здравеопазването. Изпълнява се на територията на гр.Варна.
  Програмата е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
 • “Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ сред интравенозни наркомани “ ( 2005-2006)
  Проектът е финансиран от Обединени холандски фондации, за разширяване на дейностите по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, на територията на гр.Варна.
Информация за контакт:

Фондация за по-добро психично здраве

GSM 0885/013713
e-mail: bm_health@yahoo.com
www.bmh-bg.org
Лице за контакт: Тони Милева